Poskytované služby

  • Objednanie na vyšetrenie cez internet
  • Preventívne gynekologické vyšetrenia
  • Ultrazvuková diagnostika v gynekológii včítane ultrazvukového vyšetrenia prsníkov
  • Komplexná prenatálna starostlivosť včítane 3D/4D ultrazvuku
  • Komplexná starostlivosť o tehotné včítane ultrazvukovej diagnostiky vrodených vývojových chýb, CTG (kardiotokografia), vedenia spontánnych pôrodov resp.  indikovaných cisárskych rezov
  • Komplexné vyšetrenia sterilných párov
  • Poradenstvo a aplikácia antikoncepcie
  • Gynekologická endokrinológia, problematika klimaktéria
  • Gynekologické vyšetrenia se zameraním na vyhľadávanie nádorových ochorení, odber onkologickej cytológie  i cielenej biopsie z čapíka maternice
  • Gynekologické výkony jednodňovej chirurgie