O ambulancii

Sme súkromná gynekologická ambulancia, ktorá ponúka svoje odborné služby už od roku 1995. Máme moderné prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu. Poskytujeme gynekologickú starostlivosť na základe zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytujeme vyšetrenie pre poistencov EÚ bez úhrady, pre samoplatkyne s úhradou podľa cenníka a príjmame nové pacientky v rámci slobodnej voľby lekára.

Na základe rozhodnutia VÚC máme vymedzený obvod:
Michalovce - ulica A.V.Suvorova, F.Kubača, Čsl.armády, M.I.Kutuzova, Samova, V.J.Čapajeva, Koceľova, Svätoplukova, Gorazdova, Rastislavova, Mojmírova, Nábrežie J.M.Hurbana, Pekárenská, Elektrárenská, Močarianska, Priemyselná, Vihorlatská, Stavbárov, Milovaná, Krasnovská, Pri Mlyne, Zeleninárska, Betlenovce, Továrenská
Budkovce, Sliepkovce, Slavkovce, Malé Raškovce, Dúbravka, Zemplínske Kopčany, Veľké Raškovce, Oborín
Lastomír