3D / 4D ultrazvuk

Naša ambulancia je vybavená 3D/4D ultrazvukom firmy GE. Technológia 3D/4D umožňuje pozorovať plod v maternici v reálnom čase v trojrozmernom obraze. Je možné sledovať povrch tela, pohyby, ale napríklad aj mimiku tváre. Pre vyšetrenie sú dôležité optimálne podmienky – dostatok plodovej vody a priaznivá poloha plodu. 3D/ 4D vyšetrenie sa robí najlepšie od 22. do 28. týždňa tehotenstva.

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami.

Galéria